UNI publicerar guider för att stödja jämställdhet i Asien och Stillahavsområdet

27.02.23

UNI publicerar guider för att stödja jämställdhet i Asien och Stillahavsområdet

UNI Global Unionens avdelning för lika möjligheter har uppdaterat och släppt två nya verktyg för att stödja jämställdhet i fackföreningar i Syd- och Sydostasien.

Jämställdhet - praktisk vägledning för delegater och Våld och trakasserier i arbetslivet - utbildningsguide för fackföreningar om ILO-konvention 190 finns nu tillgängliga på engelska, spanska, bahasa, thailändska och vietnamesiska. De innehåller information för att hjälpa till att förstå begrepp som rör jämställdhet samt våld och trakasserier och ger idéer och förslag till utbildningar och workshops.

"Kompetens, utbildning och kapacitetsuppbyggnad är avgörande för att främja jämställdhet inom fackföreningar och i arbetslivet", säger Veronica Fernandez Mendez, chef för UNI Global Unions avdelning för lika möjligheter. "Dessa praktiska och lättillgängliga guider, som finns på flera språk, kommer att stödja våra mentorprogram i regionen och förhoppningsvis vara ett användbart verktyg för våra medlemsförbund."

Guiderna släpps som en del av ett mentorprogram i Syd- och Sydostasien, som lanserades förra året i ett samarbete mellan UNI Asia & Pacific, UNI Equal Opportunities och den tyska fackföreningsrörelsen DGB-BW:s utbildningsavdelning. Programmet har nått ut till mer än 120 kvinnor i 28 fackföreningar i nio länder i regionen och syftar till att expandera under de kommande tre åren och ge fler kvinnor i anslutna fackföreningar inflytande.

Som en del av programmet får kvinnorna utbildning i grundläggande fackliga färdigheter som förhandling, kommunikation, ledarskap, planering och jämställdhetsintegrering. Deras arbete stöds genom att man skapar en tandem bestående av en mentor och en adept som vägleder och stöder varandra under hela projektcykeln.

 

Lika möjligheter

UNI Asien och Stillahavsområdet