x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Under 2023 genomförde UNI ett ambitiöst globalt program för att få fackföreningar att växa, utöka kollektiva förhandlingar och främja arbetstagares rättigheter. Denna framgång och ambition återspeglades i vår 6:e världskongress, som hölls i Philadelphia. Ta en titt på vår årsrapport för 2023 om ett år med anmärkningsvärda framsteg.