Idrottare har länge varit mästare i att använda sin röst för att förespråka politiska, sociala och ekonomiska frågor. Deras aktivism har inspirerat många stora sociala förändringar. Idrottsaktivism kan dock också sätta dem i fara. Medan idrotten kämpar för att fullt ut anamma yttrandefriheten, riktar auktoritära regimer alltmer in sig på idrottare på grund av deras synlighet och inflytande.

World Players policy för idrottsaktivism beskriver hur den globala idrotten måste ta till sig och reagera på idrottsaktivism och hur den kan vara en drivkraft för att förena idrott och mänskliga rättigheter.