A ny global studie från UNI Global Union och Internationella fackliga samorganisationen (IFS) har visat att 98 procent av världens arbetstagare inte får den sjuklön, löneersättning och de sociala förmåner som de behöver för att klara av effekterna av COVID-19.