x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Som mångmiljardföretag har de styrande idrottsorganisationerna ett ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, inklusive spelarnas rättigheter, enligt ramverket "Respektera, skydda, åtgärda" i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. I World Player Rights Policy beskrivs vad idrottsorganen behöver göra för att förankra och ta sitt ansvar gentemot spelarna.