x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Arbetstagarnas rättigheter UNI Amazon Global Union Alliance


Amazons uppgång till toppen av en ekonomi där alla vinner har varit en uppmaning till fackföreningar runt om i världen att agera. Vi har gått samman i Amazon Global Union Alliance för att kämpa för kollektiva förhandlingar och bekräftelse av arbetets värdighet.

Huvudbild

Amazon är inte bara ett hot mot arbetstagarnas rättigheter utan även mot dem som tror på integritet, medborgerliga friheter och rättvisa ekonomier. UNI Amazon Alliance har samarbetat med dussintals organisationer i det civila samhället i den globala kampanjen #MakeAmazonPay för att kräva att företaget respekterar arbetstagare, miljö och demokrati.

Vårt samhälles förmåga att hålla tillbaka Amazon kommer att bli vår tids test - en kamp som kommer att forma framtidens arbete och våra ekonomier.