CBA vinner på Manmohan Memorial Medical College & Teaching Hospital i Nepal

24.01.23

CBA vinner på Manmohan Memorial Medical College & Teaching Hospital i Nepal

Manmohan Memorial Medical College & Teaching Hospital, en läroanstalt med 300 sängar och cirka 500 anställda, har nyligen nått en viktig milstolpe i sina ansträngningar att bilda en fackförening. Arbetstagarna har arbetat mot detta mål under det senaste decenniet, men mötte motstånd från ledningen som var antifacklig. Trots dessa hinder framhärdade arbetarna i sina ansträngningar, och med UNIPHIN Nepals ständiga stöd kunde de slutligen registrera sin fackförening 2022.

Ett av de viktigaste avtalen är löneökningar för arbetstagarna. Arbetstagarna kommer att få en löneökning på 3 000 för nivåerna 0-6, 2 000 för nivåerna 6-8 och 1 000 för nivåerna 9 och högre. Dessutom kommer arbetstagarna att förses med ordentliga officiella anställningsbrev, och de som har arbetat för företaget i mer än fem år kommer automatiskt att uppgraderas. Transportmöjligheterna var också en viktig punkt i diskussionen om kollektivavtalet, och företagsledningen gick med på att tillhandahålla transport för arbetstagarna från bostaden till arbetet och tillbaka. Nattarbetarna kommer också att få ett nattjänsttillägg på 150 rrs. Dessutom kommer arbetstagarna att få möjlighet att få förskottslön vid behov.

En annan viktig aspekt av det kollektivavtal som ingicks var avtalet om mammaledighet för både manliga och kvinnliga arbetstagare. Kvinnliga arbetstagare kommer att få 60 dagars mammaledighet medan manliga arbetstagare kommer att få 9 dagar. Arbetstagarna kommer också att få ekonomiskt stöd om en familjemedlem avlider, och de kommer att få ta ledigt för att utföra ritualer. I avtalet ingår också en bestämmelse om att arbetstagarna ska kunna diskutera eventuella problem som kan uppstå med ledningen innan de tar till SSF (Strike Settlement Forum), och löneförhöjningar kommer att ges vartannat år på grundval av organisationens tillväxt. Ledningen har också åtagit sig att skapa en säkrare arbetsmiljö utan diskriminering, och arbetstagare på laboratorie- och röntgenavdelningarna kommer att få 500 rrs extra i risktillägg.

UNI:s regionsekreterare för Asien och Stillahavsområdet, Rajendra Acharya, sade: "Detta är en stor seger för UNIPHIN och de anställda vid Manmohan Memorial Medical College & Teaching Hospital. Vi välkomnar kollektivavtalet som är ett vinnande steg mot att stärka arbetstagarnas rättigheter i Nepal".

Fackföreningens ordförande Shiva KC förklarade: "Trots de inflytelserika politiska ledarna i styrelsen och ordföranden är fackföreningens senaste överenskommelse om 70 procent av kollektivavtalen ett genombrott i våra tioåriga ansträngningar, och vi är mycket uppmuntrade att fortsätta kämpa för arbetstagarnas rättigheter på vårt sjukhus och visa stöd och solidaritet med andra fackföreningar".

Nyheter

Vård

Nepal

UNI Asien och Stillahavsområdet