UNIs medlemsförbund Union of Private Hospital and Health Care Workers in Nepal (UNIPHIN), som fick sitt Breaking Through Award under UNIs världskongress i Philadelphia nyligen, bryter ny mark i Nepals hälsovårdssektor med sin första sociala dialog på Hotel Yellow Pagoda i Jamal, Nepal, den 2 oktober.

Under rubriken "En säker och värdig hälsosektor: Working Together" samlade det nepalesiska förbundets banbrytande initiativ vårdpersonal, arbetsgivare och regeringstjänstemän för en engagerande och konstruktiv diskussion och genererade potentiella lösningar och möjligheter till samarbete mellan intressenter.

UNIPHIN:s ordförande Prithivi Thapaliya inledde forumet med att säga: "Hittills har intressenterna inom sektorn sällan fört en dialog med varandra, utan snarare beskyllt varandra för problemen. UNIPHIN har som mål att ändra på detta. Genom denna sociala dialog vill vi arbeta tillsammans för att tillsammans lyfta landets hälso- och sjukvårdssektor."

Det produktiva forumet uppnådde det viktiga målet att möjliggöra ett konstruktivt ventilerande av de utmaningar som hälso- och sjukvårdspersonalen inom sektorn står inför. Det handlar bland annat om att se till att anställningsavtal används, att få arbetstagarrepresentanter att delta i utvecklingen av hälso- och arbetsplatspolitik, att eliminera våld och trakasserier på arbetsplatsen samt att ta itu med bristen på sjuksköterskor för att förbättra förhållandet mellan vårdpersonal och patienter.

Deltagarna fick också höra rådgivaren från Association of Private Health Institution Nepal (APHIN), som representerar arbetsgivarnas perspektiv, berätta om de utmaningar som sjukvårdsinstitutionerna står inför när det gäller att balansera kostnader och intäkter. Han föreslog att man skulle införa sjukförsäkringar, som i andra länder, för att gynna anställda, patienter och investerare. Han ställde sig också positiv till bättre samverkan med ungdomar för att behålla dem inom landets hälso- och sjukvårdssektor. 

Presidenten för Medical and Dental College Association, som representerar de institutioner som ansvarar för att utbilda framtida vårdpersonal, gick med på att samarbeta med vårdpersonalen för att förstå deras utmaningar och gemensamt hitta lösningar på områden som förbättrade löner och förmåner samt bättre utbildning och egenmakt för vårdpersonalen för att hantera den höga personalomsättningen inom sektorn.

Dr Dipendra Raman Singh, biträdande sekreterare vid Nepals ministerium för hälsa och befolkning och regeringens representant vid dialogen, uttryckte sin djupa uppskattning för de informativa och ögonöppnande diskussionerna som belyste kritiska brister inom hälso- och sjukvårdssektorn. Han försäkrade att han skulle ta med sig de viktigaste budskapen från forumet och åtog sig vidare att se till att det inrättas kommittéer för arbetarskydd och hälsa (OSH) på alla vårdinstitutioner, med rigorös övervakning.

UNI Apro:s regionsekreterare Rajendra Acharya uttryckte sin uppskattning för UNIPHIN:s insatser och för regeringens och arbetsgivarnas vilja att delta i det konstruktiva forumet. Han underströk vikten av sådana sociala dialoger för kollektiva framsteg och samarbete mellan alla intressenter. Han betonade också behovet av nolltolerans mot våld och trakasserier i arbetslivet och uppmuntrade intressenterna att stödja Nepal i ratificeringen av ILO C190. 

Nyheter

Vård

Nepal