Aktieägare tar ställning för arbetstagares rättigheter på Amazon

26.05.23

Aktieägare tar ställning för arbetstagares rättigheter på Amazon

Vid Amazons bolagsstämma den 24 maj blev det tydligt att investerarna pressar företaget i ESG-frågor, bland annat när det gäller fackliga rättigheter .

Till exempel motsatte sig Cometa Pension Fund, Italiens största pensionsfond med cirka 470 000 medlemmar och 13 miljarder USD i förvaltade tillgångar, omvalet av Amazons VD Jeff Bezos. Beslutet motiverades av företagets usla resultat när det gäller arbetstagarnas rättigheter samt ras- och könsdiskriminering. 

Den italienska fonden utövade sin rösträtt på nästan två dussin ytterligare punkter på dagordningen, inklusive de som syftar till att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet, medborgerliga rättigheter, arbetsrättigheter, rättvisa löner och miljömässig hållbarhet.  

Under de senaste veckorna har flera andra inflytelserika investerare, däribland Norges Bank Investment Management och en grupp bestående av 12 danska pensionsfonder, offentligt stött förslag 16, en aktieägarresolution som kräver en tredjepartsbedömning av Amazons åtagande om föreningsfrihet. Dessutom meddelade Schroders att de skulle rösta för förslag 21, som kräver en rapport om arbetsvillkor. 

Amazonarbetarna presenterade dessa resolutioner för de närvarande aktieägarna och styrelsen.

"Vi ser att investerare vill ha transparens och ansvar när det gäller arbetsvillkor, och vi berömmer de fonder som röstade för att främja mänskliga rättigheter, inklusive Amazonarbetarnas rättigheter", säger Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union. "Detta ansvarsutkrävande är omöjligt utan kollektivförhandlingar och fackföreningar. Det är därför det är så viktigt att alla intressenter kräver att chefer på företag som Amazon respekterar föreningsfriheten." 

Förra året publicerade UNI tillsammans med de globala fackförbundens kommitté för arbetarkapital (CWC) Shared Prosperity, en rapport som beskriver varför och hur investerare bör reagera i fall där företag kränker arbetstagarnas rätt att gå med i en fackförening och förhandla kollektivt. 

Nyheter

Företag och mänskliga rättigheter

UNI Amazon Global Union Alliance