Teleperformance-anställda i Rumänien får fackligt erkännande

20.10.23

Teleperformance-anställda i Rumänien får fackligt erkännande

I Rumänien har Teleperformance-anställda tagit stora steg mot ett kollektivavtal med den franska kundtjänstjätten.

UNI Global Fackförbundet SITT blev juridiskt certifierat på företaget efter att facket, med nära 600 medlemmar på Teleperformance Romania, vida överskridit den 35-procentiga tröskel som krävs enligt lag. Särskilt anmärkningsvärt är att över 80 procent av fackets medlemmar är distansarbetare.

I december 2022 undertecknade UNI och Teleperformance ett globalt avtal som tryggar arbetstagarnas möjlighet att organisera sig utan rädsla och hot och ger fackföreningarna tillgång till anställda som arbetar hemifrån.

Avtalet är ett exempel på hur Teleperformance visar vägen inom branschen för digitala företagstjänster. UNI noterar att företagets fokus på hälsa och säkerhet, dess engagemang för bra och säkra jobb globalt och dess arbete med fackföreningar på plats gör det unikt inom denna sektor.

I Rumänien har SITT:s partnerskap med den lokala ledningen fortsatt att utvecklas sedan avtalet undertecknades, vilket har lett till positiva resultat för flera av arbetstagarnas intressen. Facket är optimistiskt när det gäller att nå ett kollektivavtal med företaget som gynnar alla. 

"Det är särskilt svårt för distansarbetare att organisera sig, men denna framgång i Rumänien visar att arbetstagare på olika platser kan stå tillsammans för bättre jobb", säger Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union. "Det visar också hur globala avtal ytterligare kan stärka åtagandena för arbetstagarnas rättigheter och fördjupa samarbetet mellan arbetsgivare och fackföreningar. Vi ser fram emot att utveckla vår konstruktiva relation med Teleperformance i Rumänien och i framtiden." 

SITT:s medlemmar ser fram emot att inleda förhandlingar om ett nationellt avtal med företaget under de kommande veckorna. Ämnen som man planerar att ta upp är bland annat schemaläggning och löner.  

Teleperformance medarbetare i Rumänien gjorde följande uttalanden för att fira detta steg:

"Genom att ha en fackförening kommer vi att göra våra jobb bättre, både professionellt och med högre lön. Vi vill alla ha ett jobb där vi uppskattas och belönas tillräckligt för att ha ett drägligt liv, men vi vill också kunna investera i vår professionella utveckling."

"När jag en dag minns den här delen av mitt liv vill jag känna att vi tillsammans, med mina kollegor, gjorde en förändring. Och att jag har deltagit i en sak som verkligen är värd det."

"Förhandlingen är verkligen viktig eftersom vi känner att vi vill bli uppskattade och få ersättning i enlighet med de nivåer av arbete vi utför."

"I alla företag är nyckeln till framgång nöjda medarbetare. Vi måste börja våra arbetsdagar glada, och för att göra det vill vi växa professionellt och ge positiva resultat för företaget. Vi önskar att de kommande förhandlingarna blir en framgång och vi vill att Teleperformance ska förstå att vi vill stanna och växa på företaget. Vi är verkligen viktiga!!!"

Tillsammans med Colombia, El Salvador, Jamaica och Polen är Rumänien ett av fem prioriterade länder som identifierats i det globala avtalet. I samtliga länder finns fackföreningar som organiserar sig för att uppnå starka kollektivavtal.