UNI och medlemsförbund möter norsk investeringsfond för att diskutera framsteg i fråga om arbetstagarnas rättigheter 

07.03.23

UNI och medlemsförbund möter norsk investeringsfond för att diskutera framsteg i fråga om arbetstagarnas rättigheter 

Tillsammans med medlemsförbunden HK Norge och FSU Norge träffade UNI Global Union nyligen Norges Bank Investment Management (NBIM), som förvaltar investeringarna för den norska statsfonden - världens näst största - för att diskutera genomförandet av de nyligen utfärdade förväntningarna på förvaltningen av humankapitalet, inklusive arbetstagarnas rättigheter.

Mötet var en milstolpe i UNI:s årslånga strävan att få NBIM att lyfta fram arbetstagarfrågor i sina diskussioner med de mer än 9 000 företagen i fondens portfölj. NBIM har en andel på mer än 1,5 procent av alla börsnoterade företag i världen och mer än 2,7 procent av dem i Europa, vilket gör den vanligtvis till den näst eller tredje största aktieägaren i börsnoterade europeiska företag. Storleken på dess innehav, tillsammans med dess globala ställning, gör banken till en normgivare inom området för ansvarsfulla investeringar runt om i världen.

Även om NBIM:s förväntningsdokument inte var perfekt, innebar det som offentliggjordes förra året ett betydande framsteg när det gäller bankens vilja att fokusera på arbetstagarnas rättigheter. NBIM fastställde att: "Goda arbetsrelationer, inklusive föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, utgör en grund för att företag ska kunna anta och genomföra strategier för förvaltning av humankapital på ett effektivt sätt."

Strax efter att förväntningarna offentliggjordes krävde UNI och dess medlemsförbund kraftfulla åtgärder bakom dessa ord. Förra veckans möte betonade varför genomförandet är så viktigt genom att lyfta fram fall som Amazon, som har en lång historia av rättighetsöverträdelser och misshandel av arbetstagare.

UNI och dess medlemsorganisationer kommer att följa bankens svar på dessa frågor noga. Det kommer också att följas av medlemmar av Norges parlament, som övervakar banken och som också träffade UNI och HK Norge.

"Detta kan bli en vändpunkt för hur banken använder sitt stora inflytande för att se till att arbetstagarnas rättigheter respekteras i företag runt om i världen, och det skulle få en spridningseffekt till andra investerare", säger Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI. "Det är en stor förändring, och det är en stor sak. Nu måste vi se hur detta uttryckliga erkännande av grundläggande rättigheter omsätts i praktiken. I slutändan är det det som räknas."

UNI har samarbetat med banken för att främja arbetstagarnas rättigheter i mer än ett decennium, tagit upp specifika företag med arbetsrättsliga frågor och krävt fokus på grundläggande arbetsrättigheter samt stärkt hur fonden utövar sitt inflytande.

Mötet med NBIM är en del av en större satsning för att få investerare att agera när det gäller föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, efter offentliggörandet avrapporten "Shared Prosperity" som UNI har skrivit tillsammans med Global Unions Committee on Workers' Capital. I rapporten beskrivs varför och hur investerare bör reagera i fall där företag kränker arbetstagarnas rätt att gå med i en fackförening och förhandla kollektivt.