UNI uppmanar EU att beakta konsekvenserna för arbetstagarna av fusionen mellan Microsoft och Activision

20.02.23

UNI uppmanar EU att beakta konsekvenserna för arbetstagarna av fusionen mellan Microsoft och Activision

Medan Europeiska kommissionen förbereder sig för en utfrågning den här veckan om konkurrenskonsekvenserna av den förestående fusionen mellan Microsoft och Activision Blizzard (ABK), uppmanar UNI Global Union tillsynsmyndigheterna att ta hänsyn till den inverkan som sammanslagningen skulle ha på arbetsmarknaden och på konsumenterna.

"Vi vet att kommissionen fokuserar på hur avtalet kommer att påverka konsumenterna, men den kan inte bortse från den roll som avtalet skulle ha för att göra arbetsmarknaden för videospel mer rättvis för arbetstagarna", säger Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union. "Detta är en bransch där arbetstagarna krossas av alltför långa arbetstider och låga löner samtidigt som de utsätts för sexuella trakasserier och diskriminering. Det är en bransch som behöver en utvidgning av arbetstagarskyddet, och Microsofts engagemang för arbetstagarnas rättigheter kommer att bidra till att detta sker."

Även om det sammanslagna Microsoft och ABK skulle kunna få ökad marknadsmakt över arbetstagarna, vilket skulle kunna förvärra monopolen på arbetsmarknaden, är ett banbrytande avtal för att underlätta kollektiva förhandlingar en stark åtgärd som skulle innebära att arbetstagarna skulle få det bättre om transaktionen fullföljdes. Sedan den föreslagna affären tillkännagavs har Microsoft undertecknat ett neutralitetsavtal som skulle omfatta ABK:s tusentals anställda med det amerikanska UNI-anslutna företaget Communications Workers of America (CWA). Avtalet är det enda i sitt slag inom teknik- och videospelsindustrin och förbinder Microsoft att frivilligt erkänna fackföreningar i det sammanslagna företaget och respektera föreningsfriheten utan trakasserier och hotelser. Utöver avtalet med CWA har Microsoft offentligt lovat att respektera alla anställdas rätt att gå med i en fackförening.

UNI:s undersökning från 2022 av videospelsarbetare i 29 länder visade att det finns allvarliga problem inom sektorn. Låg lön var det vanligaste problemet bland de svarande som rapporterade ett eller flera problem på arbetsplatsen (66 %). Bland dem som arbetade i Europa var denna andel ännu högre (77 %). Ett betydande antal kvinnliga och icke-binära respondenter rapporterade att könsdiskriminering är ett problem på deras arbetsplats. Nästan hälften av kvinnorna (46 %) och 43 procent av de icke-binära respondenterna som identifierade problem på sina arbetsplatser rapporterade könsdiskriminering.

"Kollektivavtal är ett sätt att avhjälpa eventuella negativa konsekvenser av en fusion på arbetsmarknaden, och det är också nödvändigt att åtgärda problem som finns i branschen", sade Hoffman. "Vi vet att den fackliga skillnaden är en mer demokratisk arbetsplats, högre löner och större jämlikhet."

I många länder, till exempel USA, är det nästan omöjligt att bilda en förening utan ett åtagande om neutralitet. Det finns starka antifackliga kampanjer på företag som ABK, där arbetstagarna tvingas delta i möten där ledningen sprider antifacklig propaganda. Fackliga aktivister och representanter avskedas rutinmässigt och ostraffat, vilket gör det svårt för arbetstagare att på ett rättvist sätt välja att utöva sin rätt att gå med i en fackförening. Även om det finns ett större rättsligt skydd kring arbetstagare som bildar fackföreningar i Europa, kämpar arbetstagarna för att organisera sig trots de allvarliga arbetsplatsproblemen inom videospelsindustrin med endast en handfull fackföreningar som erkänns av videospelsföretagen i regionen.

De senaste ansträngningarna för att organisera arbetstagarna på ABK har mötts av ledningens kampanjer mot facklig organisering. Fackföreningen har väckt flera anklagelser om olagligt beteende hos den amerikanska federala regeringen.

Däremot har testare som arbetar med kvalitetssäkring vid Microsofts dotterbolag ZeniMax studios organiserat en fackförening i år. Facket erkändes i enlighet med avtalet om arbetsneutralitet. Det finns nästan inga andra organiserade spelarbetare i USA.

"UNI har alltid varit emot monopol och konsolidering av företagens makt på arbetarnas bekostnad", säger UNI:s Hoffman. "Men i det här fallet har vi vägt de större sociala konsekvenserna för arbetstagarna och arbetsmarknaden, och vi ber kommissionen att göra detsamma."