x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

ver.di och UNI lanserar facklig vägledning för bedömning av människorättsrisker enligt ny tysk lag om tillbörlig aktsamhet

21.06.23

ver.di och UNI lanserar facklig vägledning för bedömning av människorättsrisker enligt ny tysk lag om tillbörlig aktsamhet

UNI och den tyska fackföreningen ver.di lanserade idag "Fackföreningsguide för due diligence-riskanalys av mänskliga rättigheter enligt den tyska lagen om leverantörskedjan".

Den nya vägledningen beskriver vad fackliga företrädare, särskilt de i företagsråd eller tillsynsnämnder i Tyskland, bör förvänta sig av en riskbedömning enligt internationella standarder och den tyska lagen om leverantörskedjor, som föreskriver due diligence avseende mänskliga rättigheter.

Den ger viktig information om hur fackliga aktivister kan analysera och utvärdera ett företags rapportering om due diligence när det gäller mänskliga rättigheter. Den visar också hur man identifierar luckor där ytterligare åtgärder bör vidtas.

Med fokus på tjänstesektorerna täcker vägledningen den övergripande process som följs, särskilt fackföreningarnas medverkan. Den innehåller frågor för att identifiera var riskerna finns inom ett företags eget affärsområde, för arbetstagare som inte är direkt anställda inom ett företags eget affärsområde och hos leverantörer.

Hur företagen svarar på dessa frågor kan hjälpa till att visa fackliga företrädare var de största riskerna i deras företag kan finnas, och om företagen inte svarar kan detta visa på luckor i företagets egen analys.

"Lagen är ett viktigt verktyg för arbetstagarnas rättigheter i hela värdekedjan för företag som är verksamma i Tyskland, men det är också viktigt att fackliga företrädare i Tyskland och längs värdekedjorna engagerar sig för att se till att lagen genomförs på ett effektivt sätt av företagen. Riskanalys är det centrala elementet i varje due diligence-process. Fackliga företrädare kan göra den effektiv genom att ställa rätt frågor och aktivt analysera företagens due diligence-rapportering", säger Jenny Jungehülsing från ver.di. "Den här guiden kommer att hjälpa företagsrådsrepresentanter och styrelseledamöter att främja rättigheter i Tyskland och i hela världen."

Den tyska lagen om leverantörskedjor tar itu med brott mot mänskliga rättigheter och miljö i leverantörskedjor som sker i tredjeländer - t.ex. barnarbete, användning av skadliga kemikalier, diskriminering och nekande av arbetstagares tillgång till facklig representation och kollektivförhandlingar. Från och med den 1 januari 2023 gäller lagen för företag med mer än 3 000 anställda i Tyskland, och nästa år kommer den att träda i kraft för alla företag med mer än 1 000 anställda i Tyskland. Lagen ger också företagsråden rätt till information och samråd i frågor som rör företagens due diligence i leveranskedjorna.

Guiden finns tillgänglig på tyska och engelska.