UNI Sektorer Vård och omsorg


UNI:s vårdsektor förenar privata vårdanställda över hela världen, från vårdhem i Polen, kliniker i Colombia, sjukhus i Nepal, hemvård i Nya Zeeland och andra länder. Tillsammans med våra anslutna fackföreningar stöder UNI Care organisering av arbetstagare, växande kollektiva förhandlingar och uppbyggnad av en rättvisare vårdsektor med värdighet, anständiga löner, starkare fackföreningar och säkrare arbetsvillkor.  

Huvudbild