UNI Sektorer Media, underhållning och konst


UNI Media, Entertainment & Arts förenar fackföreningar och gillen för att höja standarden och upprätthålla rättigheterna för kreatörer, tekniker och extraanställda. Tillsammans tar fackföreningar från hela världen itu med angelägna problem som låga löner, långa arbetstider och osäkra arbetsförhållanden och kampanjar för yttrande- och föreningsfrihet, jämlikhet, mångfald och en rättvis digital omvandling. För arbetare bakom kulisserna bygger UNI Media, Entertainment & Arts upp en kollektiv makt på global nivå.

Huvudbild