x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

UNI Sektorer Media, underhållning och konst


UNI Media, Entertainment & Arts förenar fackföreningar och gillen för att höja standarden och upprätthålla rättigheterna för kreatörer, tekniker och extraanställda. Tillsammans tar fackföreningar från hela världen itu med angelägna problem som låga löner, långa arbetstider och osäkra arbetsförhållanden och kampanjar för yttrande- och föreningsfrihet, jämlikhet, mångfald och en rättvis digital omvandling. För arbetare bakom kulisserna bygger UNI Media, Entertainment & Arts upp en kollektiv makt på global nivå.

Huvudbild
Tid för vila

Kampanjen syftar till att stärka samarbetet mellan fackföreningarna, bygga upp kapacitet och vidta gemensamma åtgärder för att sätta stopp för film- och TV-industrins globala kultur med långa arbetsdagar. UNI-förbunden arbetar tillsammans för att främja standarder och kapacitetsbyggande åtgärder som garanterar säkra arbetstider och arbetsvillkor globalt.