Japan: Orsakliga klagomål och trakasserier ökade kraftigt under pandemin.

16.11.22

Japan: Orsakliga klagomål och trakasserier ökade kraftigt under pandemin.

Fackförbundet UA Zensen har kämpat mot våld, trakasserier och orimliga klagomål från kunder i Japan, där pandemin har förvärrat situationen, liksom i resten av världen.

Enligt undersökningar* som UA Zensen genomfört med hjälp av arbetstagare och kunder:

- Arbetstagarna tillskrev 35,9 % av de kränkande kundbeteendena till effekterna av Covid-19-pandemin.

- Av de svarande i undersökningen rapporterade 15 526 detaljhandelsanställda att de utsatts för obehagligt beteende från kunderna.

- Mer än 60 % av de svarande (både kunder och arbetstagare) uppgav att antalet klagomål om olägenheter (orimliga klagomål) mot anställda i detaljhandeln hade ökat.

- Nästan varannan kund (48,3 %) rapporterade att de personligen bevittnat illvilliga klagomål - från kunder mot butikspersonal - och 95 % av dem hade obehagliga känslor efter att ha bevittnat klagomålet.

- Detaljhandelssektorn var först på listan över de sektorer som hade flest orimliga klagomål mot arbetstagare från kunder eller mottagare av tjänster.

Röster från frontlinjen: "Rör det inte med dina smutsiga händer!"

UA Zensens undersökning bidrog också till att ge en bättre förståelse för vad handelsanställda fick gå igenom under pandemin. Här är några exempel:

- En kund attackerade fysiskt en anställd på ett apotek för att den medicin de hade köpt inte hade önskad effekt. Chefen bad arbetaren att stå ut med det och fortsätta arbeta.

- När de anställda bad kunderna att bära mask vägrade många kunder att göra det, och de använde ett grovt språk mot de anställda och slog på skrivbord och kassor.

- När arbetarna hanterade produkter i kassan skrek de och fick till och med höra "Rör inte det där med dina smutsiga händer".

* Statistiken och citaten är hämtade från Kenta Ando från UA Zensen i UNI Commerce Hypermarket Webinar (20 oktober 2021).