x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Tvärsektoriella grupper Lika möjligheter


UNI Equal Opportunities organiserar sig för att stärka arbetstagare mot alla former av diskriminering och hjälper till att bygga mer jämlika och rättvisa samhällen runt om i världen.

Huvudbild

Lika möjligheter


UNI Equal Opportunities strävar efter att bygga upp facklig makt och bryta ner de splittrande barriärer som skapas av ojämlikhet i våra samhällen. Vi kämpar mot alla former av diskriminering på arbetsplatsen, inklusive diskriminering på grund av kön, genus, ras, etnicitet, sexuell läggning, ålder, livsstil och religion. Vi strävar efter att förbättra inte bara arbetsvillkoren utan även arbetstagarnas liv.

Tillsammans med våra medlemsförbund bygger vi upp arbetarnas makt och arbetar för att skapa innovativa svar på de globala frågor vi står inför. Equal Opportunities hyllar och uppmuntrar mångfald och arbetar hårt för starka, mångsidiga och jämställda arbetsplatser över hela världen.

Att bygga jämställdhet på arbetsplatsen är avgörande för UNI Global Unions uppdrag och vi kan inte uppnå det utan kollektiv makt.

Det är därför!

Kampanjen syftar till att uppmärksamma det arbete och de ansträngningar som tusentals kvinnliga arbetstagare gör för att förbättra livskvaliteten i våra samhällen och göra dem mer rättvisa och jämlika. Syftet är att bli en inspirationskälla för fler kvinnor att bli fackliga aktivister.

Mentorprogram

Programmet syftar till att uppmuntra fler unga kvinnliga fackföreningsmedlemmar att engagera sig i fackligt arbete på lokal, nationell och internationell nivå.

40för40

Syftet med denna kampanj är att fortsätta att genomföra den resolution som UNI antog vid världskongressen 2010 och som syftar till att uppnå 40 procent kvinnlig representation i alla UNI:s beslutsfattande strukturer och inom UNI:s fackföreningar.

KÖNSRELATERAT VÅLD

Kampanjen skapades 2009 av UNI:s avdelning för lika möjligheter för att reflektera över alla former av våld, inklusive könsrelaterat våld, och dess orsaker, och för att ge konkreta verktyg för förändring till de verkliga aktörerna: de som kämpar mot alla former av diskriminering och för verklig jämlikhet.

LÖNEKLYFTAN

Lika lön är en erkänd mänsklig rättighet som är avgörande för att skapa kvalitetsjobb. Lika lön innebär att alla ska få samma lön för samma arbete eller arbete av samma värde, oavsett kön. Denna kampanj ger information och resurser om frågan om löneskillnader och metoder för att eliminera dem.

KVINNORS HÄLSA

UNI:s kampanj för lika möjligheter syftar till att tillhandahålla information och resurser för både kvinnor och flickor för att hjälpa dem att fatta självständiga och välgrundade beslut om sin hälsa, så att de kan delta aktivt i sina samhällen, fackföreningar och arbetsplatser.