x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

UNI Sektorer Finansiering


UNI:s finanssektor möter frågor som digitalisering av tjänster, omstrukturering, rätten till avbrott, hållbar finansiering med mera och samlar fackföreningar globalt för att främja bank- och försäkringsarbetares rättigheter. UNI Finans är känt för att förhandla fram spelförändrande globala avtal med multinationella företag och ligger i framkant i kampen för att utöka kollektiva förhandlingar för rättvisa, säkra och kvalitativa finansjobb. 

Huvudbild
UNI Finans konferenser

UNI Finans världskonferens kommer att äga rum i augusti 2023 i Philadelphia. Hundratals fackföreningsmedlemmar från hela världen kommer att samlas för att bygga starka finansförbund och tillsammans öka arbetstagarnas makt.