x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Den 7 oktober, på Världsdagen för anständigt arbete, delar fackföreningar runt om i världen ett brådskande budskap: Det är dags för löneförhöjning!

Företagens vinstjakt har lett till inflation över hela världen, vilket gör att alltför många arbetstagare inte längre kan få tag på det som är nödvändigt, som mat och tak över huvudet. Samtidigt har de rika aldrig haft det bättre.

Sedan covid-19-pandemin började rapporterar Oxfam att den rikaste procenten av befolkningen har ackumulerat nästan dubbelt så mycket förmögenhet som de 99 procenten med lägst inkomst tillsammans. Dessa oproportionerliga vinster förvärrar en fyrtioårig trend där arbetstagare får en krympande del av den ekonomiska kakan.

UNI Global Unionens generalsekreterare Christy Hoffman sade:

"Under de senaste åren har arbetsgivarna predikat 'delad uppoffring', men nu är det dags för delat välstånd. Nu är det dags för en löneökning.

"Företagsledare och aktieägare kan inte fortsätta att håva in rekordvinster och samtidigt ge smulor till de människor som gjort dem framgångsrika. Detta skapar en chockerande ojämlikhet, undergräver våra demokratier och gör att miljontals familjer fastnar i fattigdom.

"Det enda sättet att omvandla vår trasiga globala ekonomi till en rättvis sådan är att bygga facklig styrka. Fackföreningar är kärnan i anständigt arbete, och vi är nödvändiga för att flytta makten från ett fåtal till många. I år ser vi ett aldrig tidigare skådat antal arbetstagare som går samman för att kräva de löner och villkor de förtjänar. UNI står i solidaritet med dem."

 

Rising Together för en lön med värdighet

Fackföreningarna kämpar emot. Fackföreningsmedlemmar tjänar mellan 10 och 25 procent mer än arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal, och lönerna skiljer sig åt mellan könen. Det finns hundratals - till och med tusentals - exempel på hur arbetstagare genom organisering, strejker och kollektivförhandlingar kollektivt har uppnått en värdig lön.

Sedan den senaste Världsdagen för anständiga arbetsvillkor har UNI-förbundet FATSA fått igenom en inflationsdämpande löneökning på nästan 100 procent för 35.000 vårdarbetare i Argentina.

Japanska fackföreningar fick högre löneökningar än förväntat under sina årliga löneförhandlingar som kallas "shunto", eller våroffensiven. I Nya Zeeland har E tū i år fått igenom ett avtal om rättvisa löner som banar väg för förbättrade löner och arbetsvillkor för säkerhetsvakter i hela landet. Mer än 60 000 vårdarbetare i Sydkorea gick ut i strejk för bättre löner och bemanning.

Mer än 200.000 handelsanställda fick en välförtjänt löneökning i Finland genom ett nytt branschavtal. Telekomarbetarna i Montenegro vann en 136 dagar lång strejk som resulterade i deras första verkliga löneförhöjning på flera år.Det österrikiska medlemsförbundet GPA förhandlade fram ett branschavtal för 65 000 IT-arbetare som minskar löneskillnaderna mellan könen och höjer lönerna med 17 procent för de lägst betalda arbetstagarna.

Carrefours anställda i Uganda nådde sitt första kollektivavtal någonsin, vilket förbättrar löner och ekonomiska förmåner för de anställda där.

Dessa segrar är bara ett litet urval av ett stort antal fackliga segrar.   

Kampen fortsätter

Men alltför många arbetstagare har inte det skydd som kollektivförhandlingar ger, och det finns många fler exempel på fackföreningar som aktivt kämpar för bättre löner.

I Tyskland har tiotusentals av ver.di:s medlemmar inom detaljhandeln strejkat för pågående förhandlingar inom sin sektor. I USA kämpar mer än 130 000 fastighetsservicearbetare som företräds av SEIU för ett kollektivavtal med stora löneförbättringar

Amazon-anställda runt om i världen organiserar sig för högre löner, fackligt erkännande och kollektiva förhandlingar. Från Filippinerna till Kalifornien kräver Fresenius medarbetare respekt och ersättning som återspeglar deras hängivenhet.

Det kroatiska telekommunikationsförbundet organiserar en protest mot låga löner hos arbetsgivaren A1 Hrvatska på Världsdagen för anständigt arbete, och i Italien kommer CGIL att hålla en massiv demonstration i Rom nästa vecka under temat "På väg mot en rättvis överenskommelse för arbetstagare, mot återgången till åtstramningspolitik"

ITUC:s tillförordnade generalsekreterare Luc Triangle förklarade varför dessa löneförhandlingar är så viktiga: "Löner är centrala för det nya sociala kontraktet och utgör grunden för hållbara och rättvisa ekonomier. Många arbetsgivare vägrar att dela välståndet med de arbetstagare som producerar de varor och tillhandahåller de tjänster som skapar välstånd, och med rekordhög skatteflykt och skatteundandragande från företag är den offentliga sektorn också utan de resurser den behöver för att säkerställa anständiga lönenivåer."

Nyheter

UNI Africa

UNI Americas

UNI Asien och Stillahavsområdet

UNI Europa