VIKTIGA STRATEGIER OCH RAPPORTER


UDPR är den första heltäckande formuleringen av idrottsutövarnas rättigheter och utgör ett riktmärke för internationella idrottsorganisationer när det gäller att uppfylla sina skyldigheter att garantera spelarens grundläggande rättigheter.

<br/><b>Meddelande</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/uniglobalunion/public_html/wp-content/themes/uni-global-union/global-templates/flexible/statistics_banner.php</b> on line <b>9</b><br/>

I World Player Rights Policy beskrivs vad idrottsorganisationer måste göra för att ta sitt ansvar för att respektera de internationellt erkända mänskliga rättigheterna för spelare.

<br/><b>Meddelande</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/uniglobalunion/public_html/wp-content/themes/uni-global-union/global-templates/flexible/statistics_banner.php</b> on line <b>9</b><br/>

World Player Development, Wellbeing, Transition and Retirement Standard är det första instrumentet i sitt slag och ett riktmärke för utveckling, förhandling och mätning av tjänster för spelarutveckling och välbefinnande inom idrotten.

<br/><b>Meddelande</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/uniglobalunion/public_html/wp-content/themes/uni-global-union/global-templates/flexible/statistics_banner.php</b> on line <b>9</b><br/>

2011 samlades spelarföreningar från hela världen i Nyon, Schweiz, och uttryckte sitt engagemang för att få ett jämlikt inflytande vid den globala idrottens viktigaste inflytande- och maktbord.

<br/><b>Meddelande</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/uniglobalunion/public_html/wp-content/themes/uni-global-union/global-templates/flexible/statistics_banner.php</b> on line <b>9</b><br/>

Den globala antidopingrörelsen, inklusive Världsantidopingförbundet (WADA), har stått inför många utmaningar sedan starten. World Players har utvecklat olika politiska ståndpunkter och förespråkat proaktiva reformer för att ta itu med de underliggande grundorsakerna till dessa utmaningar.

<br/><b>Meddelande</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/uniglobalunion/public_html/wp-content/themes/uni-global-union/global-templates/flexible/statistics_banner.php</b> on line <b>9</b><br/>

Kvinnors idrott fortsätter att släpa efter mäns idrott på många områden. I World Players principer för jämställdhet mellan könen anges de nödvändiga stegen för att övervinna könsdiskriminering och uppnå jämställdhet.

<br/><b>Meddelande</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/uniglobalunion/public_html/wp-content/themes/uni-global-union/global-templates/flexible/statistics_banner.php</b> on line <b>9</b><br/>

World Players policyer beskriver nödvändiga åtgärdsområden för att se till att barn är säkra inom idrotten och utgör en referenspunkt för strukturer som inrättats för att effektivt reagera på övergrepp.

<br/><b>Meddelande</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/uniglobalunion/public_html/wp-content/themes/uni-global-union/global-templates/flexible/statistics_banner.php</b> on line <b>9</b><br/>

Precis som alla andra arbetstagare har spelare och idrottare rätt att bilda och gå med i spelarföreningar och fackföreningar och att förhandla kollektivt. World Players' policy för föreningsfrihet beskriver vad som måste göras för att förankra föreningsfriheten och rätten att organisera sig inom den globala idrotten.

<br/><b>Meddelande</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/uniglobalunion/public_html/wp-content/themes/uni-global-union/global-templates/flexible/statistics_banner.php</b> on line <b>9</b><br/>

World Players policy för idrottsaktivism beskriver hur den globala idrotten måste ta till sig och reagera på idrottsaktivism och hur den kan vara en drivkraft för att förena idrott och mänskliga rättigheter.

<br/><b>Meddelande</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/uniglobalunion/public_html/wp-content/themes/uni-global-union/global-templates/flexible/statistics_banner.php</b> on line <b>9</b><br/>

Spelarna är både arbetskraft och produkt inom den globala idrotten. I World Players' Economic Rights Policy beskrivs fem nyckelkrav för att idrotten ska kunna införliva spelarnas ekonomiska rättigheter.

<br/><b>Meddelande</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/uniglobalunion/public_html/wp-content/themes/uni-global-union/global-templates/flexible/statistics_banner.php</b> on line <b>9</b><br/>

Tillgång till effektiva rättsmedel inom idrotten är en viktig förutsättning för att spelarnas rättigheter ska kunna skyddas i praktiken. I World Players policy beskrivs de nödvändiga kraven för att uppnå den efterlängtade omvandlingen av det globala rättssystemet inom idrotten och se till att spelarna kan få rättvisa när deras rättigheter har kränkts.

<br/><b>Meddelande</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/uniglobalunion/public_html/wp-content/themes/uni-global-union/global-templates/flexible/statistics_banner.php</b> on line <b>9</b><br/>

Covid-19 var en kritisk period för den globala spelarföreningsrörelsen, vilket visade hur viktigt det är med solidaritet och stöd från spelarföreningar och utbyte av bästa praxis. De resurser för Covid-19 som World Players utvecklade konsoliderade de viktigaste erfarenheterna och lärdomarna från spelarföreningar och ledande experter.

<br/><b>Meddelande</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/uniglobalunion/public_html/wp-content/themes/uni-global-union/global-templates/flexible/statistics_banner.php</b> on line <b>9</b><br/>

Ny teknik kan skapa nya möjligheter för spelarna, men okontrollerad insamling av spelardata innebär också risker för spelarnas integritet och välbefinnande. World Players' principer för skydd av spelaruppgifter ger idrottsorganen en ram som är inriktad på spelarna och som de kan anta när det gäller användningen av spelaruppgifter.

<br/><b>Meddelande</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/uniglobalunion/public_html/wp-content/themes/uni-global-union/global-templates/flexible/statistics_banner.php</b> on line <b>9</b><br/>

World Players 2021 Census of Athlete Rights Experiences (CARE-rapport) beskriver resultaten av den första globala studien om elitidrottares erfarenheter av idrott som barn.

<br/><b>Meddelande</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/uniglobalunion/public_html/wp-content/themes/uni-global-union/global-templates/flexible/statistics_banner.php</b> on line <b>9</b><br/>

I World Players tvåårsrapporter om "Economics of International Sport Governing Bodies" analyseras den mest aktuella ekonomiska informationen från stora idrottsorganisationer och jämförs med idrottsutövarnas inkomster.

<br/><b>Meddelande</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/uniglobalunion/public_html/wp-content/themes/uni-global-union/global-templates/flexible/statistics_banner.php</b> on line <b>9</b><br/>

Human Rights Watchs rapport "'I Was Hit So Many Times I Can't Count': Abuse of Child Athletes in Japan", som gjorts i samarbete med World Players, belyser frågan om fysisk, sexuell och verbal misshandel av barnidrottare i Japan.