x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Globala frågor Företag och mänskliga rättigheter


UNI Global Unionen har åtagit sig att stärka och utvidga de verktyg som håller företagen ansvariga för sina skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter. Arbetstagare förtjänar verkställbara regler för att skydda sina rättigheter, inte bara vaga CSR-åtaganden, och det är därför UNI bygger upp en global arkitektur av regler som är lämpliga för detta ändamål.

Huvudbild

Vi är ledande i den globala satsningen på att förverkliga FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter för arbetstagare, särskilt de grundläggande rättigheterna till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar. 

Vi förespråkar en förstärkning av OECD Guidelines for Multinationals, och vi har framgångsrikt drivit flera fall som rör due diligence, rätten att organisera sig och säkerhet på arbetsplatsen.

Vi är en kraftfull röst som stöder obligatoriska lagar om aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter, som redan är i kraft i vissa länder och som övervägs på andra håll. Samtidigt innebär de globala avtal som vi förhandlar fram med arbetsgivare att vi införlivar metoder för due diligence med en meningsfull roll för fackföreningar i hela verksamheten - även i de fall där det finns få eller inga lagliga skyddsåtgärder för arbetstagare.

För att se till att dessa avtal, lagar och riktlinjer respekteras på arbetsplatsen bygger UNI upp fackföreningsrepresentanternas kapacitet att delta i due diligence-processen. Och UNI:s sektorer utvecklar branschspecifika protokoll och rekommendationer för due diligence.  

Vi arbetar också för att dessa globala regler ska bli tvingande och bindande. Som en del av sin ledande roll i Bangladeshöverenskommelsen har UNI genomdrivit avtalet genom skiljedom, vilket har resulterat i miljontals dollar i förlikningar som har använts för att förbättra fabrikerna. Vår framgång inspirerade UNI att tillsammans med IndustriALL utveckla ett nytt skiljedomssystem, Rules for International Labour Arbitration and Conciliation, för att avgöra arbetsrättsliga fall utöver avtalet.

Slutligen arbetar vi tillsammans med investerare för att ta itu med de mänskliga rättigheterna i de företag de äger. Oavsett om det handlar om fackföreningsstölder av Amazon, investeringar i företag som är knutna till militären i Myanmar eller nya förväntningar på vårdhemsoperatörer, så samarbetar UNI med investerare för att de ska kunna uppfylla sitt ansvar gentemot arbetstagare överallt.